Reklama je silným ekonomickým fenoménom dnešnej doby zameraná na propagáciu služieb a predstavuje široký zdroj informácii. Cieľom reklamy je prezentovať určitý „produkt“ tak, aby ho poznalo čo najviac ľudí. Slúži na „neúmyselné“ upútanie pozornosti človeka, zaujať ho a poskytnúť mu informácie, ktoré potrebuje. Reklama pri správnej voľbe šírenia prináša v psychike globálny obraz o produkte. Vašou reklamou na vozidlách taxislužby dokážeme, že „produkt“ si všimne každý, pretože najviac informácií získavame prostredníctvom zraku.

 

 

Chceli by ste reklamný spot na vozidlách Gold taxi? Kontaktujte nás na emailovej adrese goldtaxi.poprad@gmail.com alebo na telefónnych číslo 0907 824 539.

Reklama na vizitke

Ide o obojstranne vytlačenú vizitku. Pre Vás je k dispozícii reklamná plocha, ktorá je štandardného formátu jednej vytlačenej vizitky. Druhá plocha obojstrannej vizitky je pre potreby taxislužby.

Reklama na zadnom skle vozidla

Polep zadného skla polopriepustnou fóliou. Oslovíte nie len okolo idúcich, ale aj vodičov iných vozidiel. Veľká plocha dáva dostatok priestoru pre vašu reklamu.

Reklama na vozidle

Polep vozidla je najväčšia reklamná plocha, ktoré Vám osobné vozidlo ponúka.

Touto reklamnou plochou oslovíte nie len okolo idúcich, ale aj vodičov iných vozidiel.

Vaša reklama by sa zobrazovala na najfrekventovanejších miestach.

 

Možnosť  zliav pre dlhodobo zakúpených produktoch z našej ponuky. Všetky vozidlá na ktorých bude umiestnená Vaša reklama sú majetkom spoločnosti Goldtaxi Poprad bez výnimky.

Preprava tovaru 

Poprad - Zakopane

Preprava na letiská